JÚNIUS 5. Magyaroszág lelke?

A gyógyító beszélgetések művészete: A KIENGESZTELŐDÉS ÚTJÁN
A Kör – Szívtér Dialógusok és a Kárpát medence lélekállítása által gyógyító és teremtő tereket hozunk létre az ország és a haza teljességéért

KOLLEKTIV SEBEK GYÓGYÍTÁSA-SzívTér dialógusok és család- és rendszerállítások által
A TÖRTÉNELMI SEBEK ÁRNYÉKBAN – IN THE SHADOW OF EUROPEtrianon_elott_es_most_terkep_82318_868836_n

GYÓGYULÁS-KIENEGESZTŐDÉS-MEGBÉKÉLÉS-JÖVŐTEREMTÉS

Programsorozatunk első napján

Június 5. 10-17h a figyelem fókusza

Trianon és a darabokra szabdalt országunk.

A gyógyulás és megbékélés útja – jövöteremtő beszélgetések és jövő emlékek kialakítása

cropped-danube-in-hungary.jpgProgramunk rugalmasan alakul a résztvevők és az ünnepi hétvége gazdag és lélek intenzitással erősített terében.

Térteremtők: Ruzsa Ágota, Anngwyn St Just, USA és Móricz Emese, Csángó Zsuzsa
HELY: Váci utca 40. Ars et Vita alapítvány, Budapest, V. kerület

Hozzájárulás: 4-8.000ft+adomány

Jelentkezés ITT.
Érdeklődés email: ariadnegaia@gmail.com

————————————————————————————————————————-

Két jeles ünnep esik erre a hétvégére.

Június 4. Trianon, Gyászünnep nekünk magyaroknak, s talán öröm ünnep másoknak?
Június 5.  Pünkösd, öröm ünnep minden Krisztus követőnek.

“Amikor pedig eljött pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szent Szellemmel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy ahogy a Szellem adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a Föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.” (ApCsel 2:1-6)

A pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus korában. Akkor a jelei a szélzúgás és tűz volt, Isten jelenlétének, a kegyelem kiáradásának jelei. Az Újszövetség előjeleit a próféták mondták ki az Ószövetségben, Krisztus születése előtt: “Új szövetséget kötök veletek…akkor majd…új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek…Az én Lelkemet oltom belétek…”(Ez. 36,25-27; 11,19; Jer. 31,31k). Keresztelő János is jövendölt a Szentlélekről: “Jézus majd Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni” (Máté 3,11) Jézus Keresztelő Jánosnál keresztelkedett meg, és rögtön utána galamb formájában a Szentlélek leszállt Jézusra. Ezért a katolikus ikonográfiában a Szentlélek jele a galamb. A katolikus pünkösdi ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: a Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, az új törvény és az Egyház születésnapja.

Advertisements