SzerTérHáló

A szerterek, (angolul WisdomHubs) törekvésünknek megfelelően a következő pár évben élő, lelki és szellemi átalakulást támogató szeretet központból növekedő belső munkára fókuszáló teremtő közösségek. Itt a hangsúly a lelki fejlődésen van, melynek egész-séges terét épp a lélek központú közösségek támogató, fejlődő egymásba kapcsolódó társas unka adja.

Térteremtő, támosza közösségek, benne a z öko-tudatos cselekvés csírái is, de a fókusz ennek háttér munkáira tevődik.

A módszerekről, melyek
az önszerveződés
az ön- és társfejlődés
az ön- és társas transzcendencia lehetőségét

megteremtő rendszeres, csoportos és egyéni és páros munkákból adódnak össze.
Alapozást ad mindehhez egy egy olyan konkrét keretbe foglalható módszertan, melynek elsajátítása, és rendszeres gyakorlása előre nem is látható, de mindenképp a teremtő, cselekvő és integráns személyek közösségét fejlesztő tereket tartja fenn.

Részletesebben a módszerTárról a támogató, fenntartó keretet biztosító Ariadne Gaia alapítvány honlapján lehet erről oldasni. www.ariadnegaia.com 

Továbi információ:
FB oldalunkon
YouTube

Földrajzi léptékben jövőképünk
Magyarország
Kárpát-medence
Duna menti közösségek

Advertisements